četvrtak, 26. studenoga 2009.

Čaganje


Detalj ilustracije nakojoj trenutno radim učinio mi se zanimljivim.
Nije lako crtati masovne scene, pogotovo kada ne želiš copy-paste na ilustraciji.

nedjelja, 22. studenoga 2009.

Erika Kramer

Filipova i moja draga profesora matematike sa faksa. Ne znam radi li još uvijek na arhitekturi, pričalo se da je opaka u nekim novim teorijskim granama matematike. Dapače, meni je predavala kolegij matematičke strukture. Crtež nastao u to doba, dakle prije najmanje 5 godina.

nedjelja, 15. studenoga 2009.