petak, 10. listopada 2008.

Digitalni slanac® u četvero!

Po prvi puta u četvero!
Potpomognuti starom gardom i gušterom u našim redovima, eto još jednog samo za vaše oči.
Ne trebate komentirati ako želite.
Hvala!
by Skicoslav, Džuka, Bob i Vili a.k.a. Gušter.

Nema komentara: