utorak, 15. rujna 2009.

Skicovanje i skicoslavljevovo skiciravanje

Da, radi se o stripu.

Nema komentara: